Paradiso penzion

novi projekt in sofinanciranje

Projekt Paradiso penzion je sofinanciran v višini 918.426,80 EUR (skupna vrednost investicije brez DDV je ocenjena na 1.968.385,52 EUR) iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma (www.noo.gov.si). Datum začetka projekta je 01.10.2023, predvideno pa je, da se bo projekt zaključil najkasneje do 30.09.2025. Pretežni del investicije predstavlja izgradnjo Paradiso penziona, kjer bo šlo v bistvu za to, da se na mestu, kjer že stoji obstoječa gostilna in picerija Valentina izvede nova prizidava, ki bo vključevala novi prizidek na južni strani in nadzidavo v prvem nadstropju po celotni površini obstoječega objekta, kjer bomo vzpostavili 14 nastanitvenih sob s kategorizacijo štirih zvezdic, opravi pa se tudi potrebna reorganizacija parkirišča. Na streho objekta bo nameščena sončna elektrarna, predmet investicije pa je tudi temeljita digitalizacija. Investicija nam bo do konca leta 2026 omogočila realizacijo vsaj treh novih delovnih mest in dvig dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 25% v primerjavi z letom 2021. Oblikovali bomo novo 5-zvezdnično doživetje in pridobili ekološki znak za nastanitvene obrate, izpolnili pa bomo tudi vse zahteve glede energetske učinkovitosti objekta. V sklopu projekta bo zagotovljena trajnostna mobilnost in družbena trajnost (povezovanje z ostalimi ponudniki turističnih produktov na območju Brežic in širšega posavskega območja).